Maškarní bál - Masopust 16.2.2017Zahájení Výtvarného kroužku malby 10.2.2017Kloboukový bál  24.1.2017Slavnostní otevření Pánského klubu ! 16.1.2017Zpěvánky dětí z Hamrsek 20.12.2016Vánoční posezení s rodinou 13.12.2016Posezení s Krakonošem 8.11.2016Otevření nového   "Kina  Svět" 24.10.2016Den "Otevřených dveří " 5.10.2016
Domov důchodců Velké Hamry

"Pomáhej těm, co v nouzi jsou, pomáhej těm, co ne­mohou, jednou tou cestou půjdeš sám, na věčné cestě ke hvězdám."

- Josef Fousek

Zřizovatel:

Zřizovatel

Domov důchodců Velké Hamry

Informace

Po‐Pá: 7:00 ‐ 14:30

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

Aktuality

Jarní školení
23. 2. 2017

Jarní školení Ve středu 22.února a ve čtvrtek 23.února u nás proběhla část jarního školení . Téma znělo "Základy kinestetiky v praxi " a přednášejícím , …

Přednáška pana Josefa Průchy
21. 2. 2017

Přednáška pana Josefa Průchy Velice zajímavé vyprávění pana Průchy , se třemi kamarády vysoupil na vrchol nejvyšší hory Balkánu , Musalu . Drsná příroda, téměř neobydlená, …

Maškarní bál - Masopust
16. 2. 2017

Maškarní bál - Masopust Maškarní bál , Masopust - tradice, na kterou jsme se všichni upřímně těšili. A že se povedla , svědčí několik fotografií A malé video. Všem děkujeme …

Poslání Domova

Posláním služby domova pro seniory, kterou zajišťuje Domov důchodců Velké Hamry, přís­pěvková organizace, je zajistit a pos­kytovat seniorům nad 65 let potřebné sociální služby při úkonech, které již nejsou schopni provést sami ve svém přirozeném prostředí.

Velký důraz klademe na podporu míry sobě­stačnosti seniora.

Službu poskytujeme v klidném a příjemném prostředí s odpovídající odbornou péči pos­kytovanou vzdělaným a obětavým prac­ovním týmem. Ke každému uživateli přistupujeme vždy individuálně a uvědo­mujeme si, že každý člověk je osobnost jedi­nečná a neopako­vatelná.

Cílová skupina uživatelů služeb

Služba je určena seniorům, kteří dosáhli důchodového věku 65+, a kteří z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku onemocnění či věku, jsou při péči o sebe a běžné životní potřeby zcela nebo částečně odkázání na pomoc druhé osoby. Zároveň těmto seniorům již není možné potřebnou pomoc a péči zajistit prostřednictvím terénních sociálních služeb ani rodinou.

V případě nenaplněné kapacity je možné vyhovět žadateli mladšímu 65ti let (kolem 60ti let věku), který splňuje následující podmínky: není pro něho dostupná jiná sociální služba, žadatel je v důsledku onemocnění zcela nesoběstačný k zajištění základních životních potřeb a péče o svou osobu.

Přednost mají senioři žijící v Libereckém kraji, nebo kteří mají příbuzné v Libereckém kraji.

Menu

Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace

Velké Hamry 600

468 45 Velké Hamry

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

IČ: 712 200 03

©2015-2017 Domov důchodců Velké Hamry | Všechna práva vyhrazena! | webdesign & code: Petr Bárta