Zřizovatel:

Zřizovatel

Organizace je finančně podporována z prostředků Libereckého kraje.

„Pomáhej těm, co v nouzi jsou, pomáhej těm, co nemohou, jednou tou cestou půjdeš sám, na věčné cestě ke hvězdám.”

Josef Fousek

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Bc. Roman Šikola
tel.: +420 485 226 356
mobil: +420 739 541 629
email: roman.sikola@kraj-lbc.cz

 Po–Pá: 7.00–14.30 h
 483 368 711

Domov se zvláštním režimem

Poslání Domova se zvláštním režimem

Posláním služby domova se zvláštním režimem, kterou zajišťuje Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace Libereckého kraje, je zajistit a poskytovat seniorům s demencí všech forem a lidem s chronickým onemocněním potřebné sociální služby při úkonech, které již nejsou schopni provést sami ve svém přirozeném prostředí.

Velký důraz klademe na podporu míry soběstačnosti seniora.

Službu poskytujeme v klidném a příjemném prostředí s odpovídající odbornou péčí poskytovanou vzdělaným a obětavým pracovním týmem. Oddělení je uzavřené, s vyšším počtem personálu, takže tím je zvýšena i péče o uživatele se zvýšenými potřebami péče. Ke každému uživateli přistupujeme vždy individuálně a uvědomujeme si, že každý člověk je osobnost jedinečná a neopakovatelná.

Územně službu poskytujeme celému Libereckému kraji.

Cíl služby Domov se zvláštním režimem

Hlavním cílem je zachovat důstojnost uživatele, podporovat a udržovat jeho soběstačnost a dovednosti.

V souladu s individuálními potřebami uživatele vytváříme prostředí pro udržování jeho přirozených vazeb (rodina, přátelé) a zároveň podporujeme společenské kontakty vzniklé v domově.

Cílem služby je vytvořit takové prostředí, ve kterém se bude uživateli líbit, kde bude spokojený (prostředí co nejbližší domácímu) a poskytovat mu péči podle jeho potřeb i s doprovody po zařízení a mimo zařízení. Hlavním cílem je bezpečnost uživatelů.

Zachovávat u uživatelů stávající zdravotní stav, popřípadě aktivně podporovat jeho zlepšení.

Zvyšováním kvalifikace našich zaměstnanců zvyšovat úroveň poskytovaných sociálních služeb. Vzdělaný pracovník je přínosem pro organizaci i uživatele služby.

Získávat větší důvěru u uživatelů, aby se na nás obraceli se svými přáními a žádostmi.

Rozvíjet spolupráci s rodinami a přáteli uživatelů v rámci individuálního plánování.

Dění v Horském domově obrazem

Hamrovák děkuje svým partnerům

MePro Trading, s.r.o.
Kimberly-Clark, s. r. o.
TZMO Czech republic s.r.o.
Semileas, a. s.
Město Jablonec nad Nisou
Nadace PRECIOSA
Obecní úřad Zlatá Olešnice
Město Desná
Horský domov Hamrovák

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Velké Hamry 600
468 45 Velké Hamry

Tel.: 483 368 711
Email: ddvhamry@volny.cz

IČ: 712 200 03

©2015-2024 Domov důchodců Velké Hamry | Všechna práva vyhrazena! | webdesign & code: Petr Bárta