Zřizovatel:

Zřizovatel

Organizace je finančně podporována z prostředků Libereckého kraje.

„Pomáhej těm, co v nouzi jsou, pomáhej těm, co nemohou, jednou tou cestou půjdeš sám, na věčné cestě ke hvězdám.”

Josef Fousek

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Bc. Roman Šikola
tel.: +420 485 226 356
mobil: +420 739 541 629
email: roman.sikola@kraj-lbc.cz

 Po–Pá: 7.00–14.30 h
 483 368 711

Péče v Domově důchodců Velké Hamry

Služby sociálních pracovnic

Začínají již u zájemců o umístění do domova. Sociální pracovnice poskytují prvotní informace a poradenství. Pomáhají při vyřizování nových žádostí, sjednání nástupu a zajišťují příjem nových uživatelů služby.

Během pobytu uživatele sociální pracovnice zpracovávají evidenci dokladů, zajišťují výplaty důchodů, úhrady za služby a pomáhají při uplatňování práv a zájmů uživatelů včetně spolupráce při aktivizaci uživatelů v novém prostředí.

Poskytují pomoc při vyřizování osobních záležitostí uživatelů, při zajištění kontaktu s rodinou, při jednání na úřadech apod. V případě pohybového postižení či nemoci uživatele zajišťují jednodušší úřední úkony, pokud možno na zařízení.

Sociální pracovnice spolupracují s vedoucími úseku služeb na individuálních plánech uživatelů služeb.

Sociální péče

Je projednána s uživatelem a na základě jeho potřeb je stanoven individuální plán a služby poskytují pracovníci v přímé péči.

Základní úkony péče spočívají v pomoci při vstávání, ranní hygieně, oblékání, při změně polohy a vysazování z lůžka, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostředí.

Zvýšená péče je poskytována při podávání jídla, pití nebo pomoc při krmení, při úkonech osobní hygieny a celkové hygieně těla (koupání), při péči o vlasy a pokožku nebo použití WC.

Neméně důležité jsou úkony péče při nácviku a upevňování motorických aktivit, psychických i sociálních schopností a dovedností nutných v každodenním životě člověka.

Ošetřovatelská péče

Tuto péči provádějí všeobecné zdravotní sestry na základě doporučení lékaře a zahrnují pomoc při zajištění a podávání léků, ošetření a prevence dekubitů, převazů, aplikace injekcí, měření teploty a krevního tlaku, … O postupu je vedena zdravotní dokumentace uživatele. V případě nutné potřeby zajišťují přivolání rychlé záchranné služby.

Zdravotní péče

Je zajištěna obvodním lékařem, který dochází do domova každý týden. Uživatelům je zajištěno vyšetření a doplnění léků.

Jiná odborná vyšetření jsou zajišťována na základě doporučení ošetřujícího lékaře ve zdravotnických zařízeních.

Ochrana osobních údajů

Domov důchodců pracuje s osobními údaji uživatele jen po nezbytně nutnou dobu při zajištění smlouvy o poskytování služby a během pobytu.

Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat a zpracovávají je pouze pověření pracovníci organizace.

Pravidla pro podávání stížností

Každý uživatel má právo dát podnět, připomínku či stížnost na kvalitu či způsob poskytování sociálních služeb. Podnět, připomínka či stížnost může být ústní nebo písemná, podepsaná i anonymní. Každý uživatel při nástupu do domova obdrží informační kartičku s postupem podávání stížností a s kontaktními údaji. Na způsob poskytování sociální služby mohou dát podněty, připomínky či stížnosti rovněž příbuzní či známí uživatelů.

Pro anonymní podání podnětů, připomínek, stížností jsou na každém oddělení umístěny schránky důvěry.

Nebojte se stěžovat si. Každý podnět, připomínka či stížnost může být i přínosem pro zlepšení námi poskytovaných sociálních služeb.

Kontaktní údaje pro podávání stížností najdete v kontaktech.

Pokud není uživatel s vyřízením stížnosti spokojen, má právo se odvolat:

Krajský úřad Libereckého kraje (Odbor sociálních věcí)

U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2

Tel.: 485 226 111

Městský úřad Velké Hamry (Sociální odbor)

Tel.: 483 369 811

Městský úřad Tanvald (Sociální odbor)

Tel.: 483 369 632

Český Helsinský výbor

Jelení 5,
118 00 Praha 1

Tel.: 296 526 445
Email: rlz@helcom.cz
obcanskaporadna.lbc@volny.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Příčním právu 1,
128 01 Praha 2

Tel.: 221 921 111
Email: posta@mpsv.cz

Veřejný ochránce lidských práv

Údolní 39,
602 00 Brno

Tel.: 542 542 888
Email: podatelna@ochrance.cz

Dění v Horském domově obrazem

Hamrovák děkuje svým partnerům

MePro Trading, s.r.o.
Kimberly-Clark, s. r. o.
TZMO Czech republic s.r.o.
Semileas, a. s.
Město Jablonec nad Nisou
Nadace PRECIOSA
Obecní úřad Zlatá Olešnice
Město Desná
Horský domov Hamrovák

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Velké Hamry 600
468 45 Velké Hamry

Tel.: 483 368 711
Email: ddvhamry@volny.cz

IČ: 712 200 03

©2015-2024 Domov důchodců Velké Hamry | Všechna práva vyhrazena! | webdesign & code: Petr Bárta